Op deze site zetten wij iedere week een rommelmarktorganisator of een organisator van een evenement of tentoonstelling in het zonnetje, dit doen we dmv. een interview. Items die al geweest zijn kunt u terug vinden in ons

archief


Deze week hebben we als gast :

de heer Veenstra, hij is manager bij dagactiviteitencentrum de Helmhorst in Winterswijk, die dit jaar hun veertig jarige jubileum vieren.
Hoe heet uw instelling?

Zozijn Winterswijk
Dit bestaat uit drie dependances: dc Helmhorst, CAC Hilgelo en het D.I.A. Allen liggen in Winterswijk.


Van welke organisatie gaat de Helmhorst uit?

Wij maken deel uit van de Stichting Zozijn een organisatie die in 2003 voortgekomen is uit een fusie tussen FESTOG uit Doetinchem en de Lathmer uit Wilp


Wat is de Helmhorst?

De Helmhorst is een van de dagcentra van Zozijn in Winterswijk.


Kunt u iets vertelen over de geschiedenis van uw organisatie?

Rond 1964 zijn er inwoners van Winterswijk aan het onderzoeken gegaan of er een dagcentrum/dagopvang voor verstandelijk gehandicapten, toen noemde men hen nog zwakzinnigen, op te richten. Dat resulteerde in een dagcentrum voor mensen met een verstandelijk beperking in 1967 (40 jaar geleden) en dat werd dus de Helmhorst. In de loop van de jaren 70 kwam de Helmhorst onder de hoede van de toenmalige FESTOG een organisatie die zich bezig hield met wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in Oost Gelderland.

Nadat in 1989 de nieuwbouw aan de Lange Brug in Winterswijk was gerealiseerd gingen het aantal cliŽnten gestaag omhoog, ook het aanbod van activiteiten werd steeds breder. Daaruit zijn in de loop van de jaren het Dagcentrum IndustriŽle Activiteiten (DIA) en Creatief Ambachtelijk Centrum Hilgelo (cac Hilgelo) voortgekomen, dus was er eerst alleen de Helmhorst nu dus ook DIA en cac Hilgelo.

In januari 2003 is zoals geschreven FESTOG gefuseerd met de Lathmer en de nieuwe naam van de grote organisatie (Gelderland en Overijssel) werd ZOZIJN.
Vandaar dat wij ons in Winterswijk Zozijn Winterswijk zijn gaan noemen met de 3 verschillende dagcentra.


Voor welke doelgroep is uw organisatie?

Binnen Winterswijk organiseren wij werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal van onze cliŽnten heeft naast een verstandelijke beperking ook een lichamelijke beperking, Ook zijn er cliŽnten met een psychise en/of sociaal emotionele beperking.


Welke activiteiten is er voor uw doelgroep?

ZOZIJN Winterswijk
Lange Brug 5
7101 MZ Winterswijk


ZOZIJN Winterswijk heeft in Winterswijk 3 dagcentra te weten:

Dagcentrum Helmhorst
DIA (dagcentrum industriŽle activiteiten)
c.a.c. Hilgelo. (creatief ambachtelijk centrum)


Op de dagcentra worden een breed scala aan activiteiten ontwikkeld welke vanzelfsprekend zo nauw mogelijk aansluiten bij de vraag van onze cliŽnten.
De activiteiten variŽren van creatief bezig zijn tot het uitvoeren van industriŽle werkzaamheden. De dagcentra bieden dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Winterswijk.

Zoín 90 personen verrichten uiteenlopende activiteiten en werkzaamheden binnen de centra.
Een groeiend aantal cliŽnten werkt onder verantwoordelijkheid van ZOZIJN Winterswijk verschillende dagdelen bij diverse bedrijven en instellingen in de regio. Het Loopbaan en Trainingscentrum van de regio Achterhoek (LTC) kan hierbij een belangrijke rol spelen.


Dagcentrum Helmhorst

De Helmhorst is gevestigd in Winterswijk aan de Lange Brug 5. Ongeveer 40 personen vinden hun dagbesteding binnen het centrum. Enkele activiteiten en werkzaamheden zijn de textielgroep en de wasserij. Ook vinden er op de Helmhorst ontspannende en therapeutische activiteiten plaats.
Speciaal voor mensen met meervoudige beperkingen hebben wij aangepaste faciliteiten.


DIA

Op het DIA aan de Plataanlaan 30 eveneens in Winterswijk wordt voornamelijk industriŽel werk verricht zoals het monteren van onderdelen, stickeren van verschillende artikelen, werken met eenvoudige machines en het tellen en wegen van producten.
Uitgaande van de mogelijkheden van de cliŽnt wordt er binnen een ontspannen omgeving gewerkt.


c.a.c. Hilgelo

c.a.c Hilgelo, gevestigd buiten Winterswijk aan de Hanekampweg 33 richt zich wat activiteiten betreft op het creatieve en ambachtelijke vlak.
Op het centrum bevindt zich een kunstzinnig atelier, een kaarsenatelier en een afdeling bosbouw (in samenwerking met o.a. de gemeente, natuurmonumenten en recreatieschap Achterhoek-Liemers.


Hoe komen mensen bij de Helmhorst terecht, kan iedereen die een verstandelijke beperking heeft bij u terecht?

Veelal komen onze cliŽnten vanaf de ZMLK scholen (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) naar ons. Ook wanneer de sociale werkvoorziening te lastig is of wordt kunnen cliŽnten doorstromen naar Zozijn Winterswijk.
Ja iedereen met een verstandelijke beperking kan bij ons terecht.


Bent u een non-profit organisatie of een commerciŽle instelling?

NON-profit.


U bestaat veertig jaar, Is er door de jaren heen veel veranderd?

Heel veel, Was het vroeger veelal bezig houden van mensen met een verstandelijke beperking, nu gaan we uit van de mogelijkheden van de cliŽnt en zijn vragen. Dat wordt ook wel vraaggestuurd werken genoemd. Zozijn werkt vanuit de supportgedachte; Support: alle ondersteuning gericht op het individu en die bijdraagt aan de eigen regie van de persoon en die zijn/haar participatie in de samenleving bevorderd.


Hoe wordt het jubileum gevierd

Het hele jaar door zullen er diverse activiteiten plaatsvinden met als motto "Zozijn Winterswijk in Winterswijk" In onze activiteiten willen wij nadrukkelijk verbinding zoeken met de inwoners van de gemeente Winterswijk.

Om te beginnen wordt er in februari een overzichtstentoonstelling over 40 jaar Helmhorst gehouden in de openbare bibliotheek van Winterswijk. Vanaf 14 maart wordt deze overzichtstentoonstelling verplaatst naar museum Freriks en uitgebreidt met een kunstexpositie. Het jubileumjaar zal op deze dag officieel worden geopend.
In april is er een open dag + rommelmarkt in en bij de Helmhorst in juni in en bij cac Hilgelo en in september in en bij het DIA.
Vanzelfsprekend wordt het feestjaar afgesloten met een feest voor cliŽnten, medewerkers, verwanten en allen die ons op welke manier dan ook hebben geholpen in dit jubileumjaar.


Hoe ziet u de toekomst?

Ik heb alle vertrouwen in onze organisatie, goede kwaliteit van ondersteuning van onze cliŽnten. CliŽnten komen graag naar Zozijn Winterswijk. In het overzicht van onze dagcentra in Winterswijk kan je zien hoe divers onze werkzaamheden en activiteiten zijn.


Waar kunnen mensen terecht voor informatie


Rob Veenstra, manager Zozijn Winterswijk
Lange Brug 5
7101 MZ Winterswijk
telefoonnummer 0543 - 514432.


Wilt u nog iets kwijt dat wij vergeten zijn te vragen?


Mochten er nog lezers, bedrijven zijn die ons in ons jubileumjaar (financieel) willen ondersteunen, dan kan dat natuurlijk, ook dan kan met mij contact worden opgenomen.

Met vriendelijke groet, Rob Veenstra